Norrøn litteratur

Norrøn litteratur:
Om temasiden
Ordforklaringer
Litteraturen
Poesien
Sagadiktning
Snorre Sturlason

Oversikt over litteraturen

Sjanger/verk

Opprinnelse/nedskriving

Innhold

Poesi

Eddadikt

Har blitt til i muntlig form, og har levd på folkemunne kanskje flere hundre år før nedskrivingen. De fleste skrevet ned på Island i siste del av 1200-tallet i boka Codex Regius

Forteller myter om gamle guder (Tor, Odin m.fl.) og helter (Sigurd Fåvnesbane m.fl.) Håvamål forteller hvordan menneskene bør leve.

Skaldekvad

Diktet av kjente skalder gjennom hele vikingtida. Ble seinere skrevet ned i sagaene, særlig i Heimskringla og Egils saga.

Forteller oftest om kongenes bedrifter og andre store hendelser.

Prosa

Islendingesagaer

Ble skrevet ned på Island av ukjente forfattere på 1200-tallet. En god del av innholdet har nok levd som muntlige fortellinger lang tid.

Handler om dramatiske begivenheter blant de mektigste slektene på Island. Handlingen foregår for det meste på 900-tallet og i begynnelsen av 1000-tallet.

Kongesagaer

Heimskringla

Heimskringla, også kalt Norges kongesagaer, er skrevet av Snorre Sturlason i 1220- og 30-årene. Heimskringla er Snorres største verk, og det største verket overhodet fra nordisk middelalder. Snorre bygde på kilder, ikke minst på skaldekvad.

De viktigste handler om de norske kongene fra Halvdan Svarte til Magnus Erlingsson, altså en sammenhengende norgeshistorie på omtrent 300 år.

Sverres saga

Ble skrevet i Norge av islendinger mens, og rett etter at Sverre levde.

Handler om kong Sverre og birkebeinerene.

Snorre-Edda

Ble skrevet av Snorre Sturlason omkring 1220.

En slags lærebok i mytologi og skaldediktning. Snorre gjenforteller i prosaform myter om de gamle gudene. Snorre forklarer også i detalj den vanskelige kunsten å dikte skaldekvad.

Hofflitteratur

Under Håkon Håkonsson (1217-1263) ble det skrevet og oversatt litteratur som var på mote lenger sør i Europa.

 

Kongespeilet

Skrevet i Norge under Håkon Håkonsson.

En slags lærebok i riktig levesett og moral blant sammfunnstoppene rundt kongen.

Fornaldarsagaer

Skrevet ned på Island i siste del av 1200-tallet og første del av 1300-tallet.

Eventyraktige fortellinger, fulle av overdrivelser og dramatiske begivenheter.

Google
 

©2022 Asbjørn Goa

Denne siden bruker informasjonskapsler/cookies ifm. statistikk og annonsering.